top of page

AUGUSTOW, POLAND

MOST PIESZY W AUGUSTOWIE

2017

Projekt kładki pieszo-rowerowej był szansą na stworzenie nietuzinkowej formy architektonicznej. Przebieg obiektu mostowego w planie to dwa łuki, które celowo mijają się nad rzeką, prowadząc odpowiednio w kierunku jeziora Necko oraz rzeki Netty, tworząc w ten sposób różne punkty widokowe bezpośrednio nad wodą. Dwa łuki kładki zostały połączone na środku przez podest obrotowy, umieszczony na wysokości 4,50 m nad poziomem wody. Umożliwia to swobodny przepływ większości statków turystycznych operujących na jeziorze. Jeżeli pojawi się potrzeba przepuszczenia większej jednostki pływającej – podest centralny zostanie mechaniczne obrócony w kierunku rzeki Netty. Konstrukcja kładki to bezpośrednie nawiązanie do elementów łodzi żaglowej - kształt pylonów stanowi nawiązanie do żagli, natomiast podwieszenie obiektu na linach przypomina wykorzystanie want na łodziach żaglowych. Dodatkowo w drugim etapie inwestycji przewidziano wieżę widokową o wysokości 35 metrów, pełniącą również funkcję dominanty architektonicznej. 
Przy współpracy z IRP Biuro Projektów sp. z o.o. 

bottom of page