top of page

WARSAW,POLAND

MODULARNE CENTRUM SPORTOWE

2015

Playgarden to nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Program wygrał nagrodę Ministra Sportu i Rekreacji w ogólnopolskim konkursie architektonicznym. Celem konkursu było stworzenie nowych ośrodków sportowych, promujących aktywność fizyczną wśród osób we wszystkich przedziałach wiekowych. Tego typu obiekty są szansą na stworzenie nowych więzi między społecznych oraz na rozwój tolerancji między różnymi generacjami. Playgarden to założenie architektoniczno-urbanistyczne, składające się z obiektów sportowych, przyjaznych przestrzeni publicznych oraz atrakcyjnych form architektonicznych. Jest to rozwiązanie łączące w sobie wysoką jakość przestrzeni, funkcjonalność oraz niskie koszty budowy. Celem programu była budowa 1200 obiektów tego typu w całej Polsce.

Współpraca: Marta Walisiak

bottom of page